3. B Kamarádi si pomáhají – pomůcky pro nevidomé

Žáci 3. ročníku se v hodinách prvouky učí základní znalosti o lidském těle, o důležitosti a významu jednotlivých částí těla, vnitřních i smyslových orgánů. Uvědomují si důležitost vzájemné pomoci a spolupráce a jak náročný a obtížný mají život lidé s nějakým zdravotním handicapem.

V pátek 3. března nás ve třídě navštívila naše spolužačka z 5. ročníku Natálka B. , která nám představila a ukázala pomůcky pro nevidomé. Sama se s tímto handicapem naučila žít od narození a žákům ve třetí třídě vše velmi hezky vysvětlila a naučila je, jak s pomůckami pro nevidomé pracovat. Seznámila nás také s tím, kdy a jak mohou být děti nápomocny při zvládání každodenních činností ve škole i mimo ni.  Společné povídání bylo moc příjemné a Natálce i paní asistentce Hance Š. , která Natálce ve škole pomáhá moc děkujeme za společně prožité dopoledne.

Fotogalerie