Výtvarná výchova ve IV.B

Ve výtvarné výchově žáci rozvíjejí svoje dovednosti: učí se nové výtvarné techniky, zdokonalují své pozorovací schopnosti, aby daný objekt výtvarně vyjádřili, a to i prostorově, rozvíjejí svoji fantazii a představivost. Témata prací bývají různá. Snažíme se také o podporu mezipředmětových vztahů, jak je to jen možné. Období pravěku je učivem vlastivědy v tomto ročníku. Proto se také uskutečnila beseda o Zdeňku Burianovi. Žákům jsem promítala na interaktivní tabuli informace ze života tohoto autora, techniku, jakou převážně pracoval a několik ukázek jeho prací. Důležité informace jsme si poznamenali na tabuli. Poté, jsme si se žáky povídali, kde všude díla Zd. Buriana viděli, co znají a poznají. Pak čekal čtvrťáky nelehký úkol, pokusit se inspirovat jeho díly a vytvořit svoji výtvarnou práci. Jak se jim podařilo, posuďte sami.

                                                        I.Hlaváčková

Fotogalerie