21. února 2023 - Den otevřených dveří

Po delším období, kdy se dodržovala přísná hygienická opatření, jsme se rozhodli navázat na tradici otevřených dveří ve škole a netradičně v úterý 21. února 2023 jsme školu otevřeli pro rodiče a příbuzné našich žáků.  

Měsíce izolace vedly často k mnoha zkresleným informacím o tom, co se ve škole děje, jak se učí, a škola tak z otevřené instituce začínala být spíše tajemným místem. Tradiční akce typu Vánoce a Velikonoce jsme zatím připravit nestačili, proto jsme se rozhodli pro skromnější akci, ale s o to větším očekáváním. 

Příprava dne začala již mnohem dříve. Škola se jako každý rok, díky paní učitelkám, vychovatelkám, a hlavně žákyním a žákům oblékla do brzkého jara, kdy se ve škole objevovaly první náznaky tohoto období a současně i zimní motivy.  

Stěžejním tématem celého Dne otevřených dveří však byla výuka ve škole. Den otevřených dveří započal již dopoledne, kdy byla možnost nahlédnout přímo do prostředí výuky v době prvních čtyř vyučovacích hodin. Jsme velmi rádi, že i přes dopolední čas si mnozí z rodičů našli cestu do školy. Pro nás to tak byla vlastně druhá inspekce po té oficiální z listopadu loňského roku. Bylo krásné vidět nadšení v očích rodičů z aktivity svých dětí a kolik toho zvládají i podporu směrem k pedagogům. 

V odpoledním čase jsme otevřeli školu všem zájemcům o prohlídku prostor. Každý z účastníků obdržel dárek na uvítanou. V některých učebnách probíhala i odpolední výuka Základní umělecké školy Dubňany. Děkujeme pedagogům této školy za trpělivost a podporu akce. Poděkování patří i žákům, kteří přišli podpořit své učitelky a učitele při chystání učeben i při realizaci odpoledního programu samotného. Od milého přivítání při vstupu do školy, přes organizaci činností, tvořivou dílnu ve školní družině a průvodcovstvím v jednotlivých učebnách až po vystoupení naší dětské hudební skupiny Vlčata. Ve většině učeben byly vystaveny práce žáků z edukativního procesu, probíhaly ukázky činnostního učení z vyučovacích hodin nebo se zde promítaly filmy ze života školy za poslední dva roky.  

V závěru dovolte ještě jednou malé poděkování všem realizátorům této aktivity, mezi něž patří provozní zaměstnanci, vychovatelky školní družiny, učitelky a učitelé školy, asistentky pedagoga a naše žákyně a naši žáci. Poděkování patří také všem návštěvníkům. Věříme, že návštěvníci dopoledního i odpoledního programu odcházeli ze školy spokojeni a možná i hrdi na práci svých dětí i obohaceni o mnohé nové zážitky a třeba i poznání. V podobném duchu bychom rádi pokračovali i nadále, abychom navázali opět na zpřetrhané vazby z let minulých.  

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy

Fotogalerie