Preventivní program 3.B - Správným chováním proti šikaně

Ve třetí 3.B proběhl projektový den – Správným chováním proti šikaně.

Děti si formou společných her a činností ve skupině vzájemně vysvětlily co je a není správné chování. Jaký je rozdíl mezi vzájemným kamarádským pošťuchováním a šikanou. Hledaly možná řešení, jak se v některých situacích zachovat, kam a za kým se obrátit pro pomoc.  Při práci na interaktivní tabuli si uvědomily, jak je chování, které ubližuje ostatním nepříjemné a nevhodné.

Žáci se také seznámili s postupem školy při výskytu šikany a byli upozorněni, že ve škole se řídíme školním řádem a pravidly třídy.

Při společných aktivitách a hrách si děti uvědomily nutnost vzájemné spolupráce, ohleduplnosti a kamarádského chování.

Fotogalerie