Vánoční tradice – exkurze Muzeum Kyjov 1. a 3. ročníků

Dne 9.12. 2022 si 1. a 3. ročníky naší školy jely přiblížit vánoční atmosféru do Muzea v Kyjově.

Exkurze probíhala ve dvou částech. V první části jsme se při  prohlídce vystavených exponátů  dověděli zajímavosti o přírodě i historii osidlování oblastí Kyjovska. Prohlédli jsme  si původní nářadí i nástroje, se kterými dříve lidé pracovali. Děti viděly místní kroje a způsob obživy  lidí v minulosti.

V druhé části si žáci mohli prohlédnout, vyzkoušet, odnést, popř. zakoupit  tradiční vánoční výrobky a ozdoby na stromeček. Svou zručnost si ověřili při zdobení perníčků, práci s hlínou i vyřezávání ze dřeva na soustruhu.  

Vánoční náladu jsme si všichni moc užili.

Fotogalerie