Hody byly, hody budů...aneb veselé HODOVÁNÍ (nejen) ve škole

 

  Po dvou letech covidové pauzy jsme se všichni těšili na pořádné hody v obci, které jsme zahájili týden před hodovou nedělí ve škole. Ve výtvarné výchově jsme malovali ornamenty, vytvářeli části kroje, v keramice dělali talířky a v hudebce zpívali místní lidové písně, nebo si připomínali hodové tradice z minulých let díky fotografiím, či dokumentům.  Nejvíc se však těšily děti z Podkověnky a Krušpánku, které pod vedením svých vedoucích secvičily hudebně-naučný program pro své spolužáky s pořádnou dávkou tradic, folklóru, tance, písní a hudby. Celý pořad pro první stupeň vtipně glosoval „strýc“ Tomáš Kellner a Podkověnka s nadšením zpívala a tančila za doprovodu hudecké muziky s panem učitelem Pavlem Varmužou. Vedoucí Krušpánku Anička Hajná a Zuzka Tesaříková  seznámily druhostupňáky s celým průběhem hodů a nadšené zpěváky a tanečníky doprovodila CM s primášem Martinem Hajným. Velmi veselou a příjemnou atmosféru popořili i někteří učitelé včele s panem ředitelem Zbyňkem Maškem, kdy si šli společně zatančit a zaverbovat s Krušpánkem. Všem patří veliký dík. Hodové nadšení ve škole vyvrcholilo v pátek těsně před slavnostním víkendem: Učitelé i děti přišli v krojích (nebo jen s částí kroje) do výuky a to se potom učilo!  Náš hodový týden podpořila i školní jídelna - za odměnu jsme totiž dostali pravý hodový koláč! Většina z nás si hodový víkend užila v dlouhém pestrém průvodu s přehlídkou krásných krojů a ještě teď mi v uších zní naše oblíbená Svatoborsko-mistřínská hymna: UŽ SEM OBEŠEL Svatobořice, aj Mistřín…A VĚŘTE, že tuto písničku znají nejen v naší škole opravdu všichni. Tož, veselé to hody byly!

               Markéta Varmužová

 

Fotogalerie