21.11.2022 - Volno ředitele školy

Vážení rodiče, 

na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání v obecní radě vyhlášuji volno ředitele školy pro základní školu dne 21.11.2022 z provozně-organizačních důvodů. O toto volno si na základě hodových oslav požádali zákonní zástupci. Současně bude přerušena činnost školní družiny.

Provoz mateřských škol v tento den není omezen.

Omluvte prosím sdělení informace týden předem, které bylo způsobeno návratem ředitele školy z pracovní neschopnosti dne 14.11.2022 a zjištění, že minulý týden toto oznámení nebylo vydáno.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy