MISIJNÍ TÝDEN 2022

Misijní neděle letos připadla na 23.10.2022 a to byla pro nás výzva v tomto týdnu udělat něco navíc pro děti z chudých krajin. Jak již v minulých letech, tak i letos skvěle zafungovala spolupráce ŠKOLA - FARNOST, kdy maminky s dětmi doma pekly perníčky, na faře jsme je zabalili a prodávali ve škole a v neděli před kostelem. Hlavním aktérem byly zpěvačky ze Scholičky, které pomáhaly s organizací. Zvláštní poděkování též patří paní učitelce Hanáčkové, která v hodinách pracovní výchovy se svými žáky pekla a balila. A konečně děkuji všem zúčastněným a podporovatelům Papežského misijního díla dětí, na jehož konto jsme odeslali díky Vám všem úžasných 26 200 Kč. Komu pomáháte se dočtete zde: https://www.missio.cz/misijni-putovani/misijni-putovani-s-zivym-radostnym-ruzencem-2022/papezske-misijni-dilo-deti-misijni-putovani-2022/. Ještě jednou díky za Vaši štědrost.

Markéta Varmužová

Fotogalerie