Preventivní program 2. ročníků – Bezpečně v on-line světě I.

21.10.2022 proběhl v druhých ročnících preventivní program Bezpečně v on-line světě I.

V preventivním programu školní psycholožka děti seznámila se základními riziky digitálního světa. Děti se dozvěděly o fungování digitálních technologií, důležitosti ochrany dat, počítačových virech, rizicích navazování kontaktů prostřednictvím internetu. Byla jim vysvětlena pravidla, jak se pohybovat v on-line světe bezpečně. Děti se velmi aktivně zapojovaly do diskuse a sdílely své zkušenosti s fungováním v digitálním světě.

Fotogalerie