12. říjen 2022 - Volno ředitele školy a přerušení provozu mateřských škol, školní družiny, školní jídelny

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem se rozhodl vyhlásit volno ředitele školy pro základní školu dne 12.10.2022 z provozně-organizačních důvodů. Současně bude v tento den, tj. 12.10.2022 přerušena činnost obou pracovišť mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. 

Na základě oznámení společnosti EG.D, a.s. ze dne 24.09.2022 bude dne 12.10.2022 realizována odstávka elektrické energie v době od 07:45 do 16:30 hod. na všech pracovištích naší organizace. 

Fotogalerie