Dojíždění žáků do školy

Vážení rodiče a občané obce,

z podnětu obce a spoluobčanů z ulice Za Školou se na Vás obracím s žádostí o omezení dojíždění dětí automobily do školy. Ulice Za Školou je jedinou dopravní cestou k parkovišti u Mateřské školy II, pracoviště Mistřín a také jedinou výjezdní komunikací. V ranních hodinách je tato poměrně úzká ulice prakticky ucpána osobními vozidly a mezi nimi pak kličkují děti, které přijíždějí do školy na kolech nebo přicházejí pěšky. Podobná situace se pak objevuje i v poledních a odpoledních hodinách, kdy končí vyučování. Hustým provozem v této oblasti je pak ohrožena nejen bezpečnost obyvatel této lokality, ale hlavně bezpečnost dětí. Při dojíždění do školy zkuste prosím využít okolní parkovací plochy – parkoviště u prodejny potravin, u hřbitova, u kostela atd.  V rámci obce také funguje doprava autobusovými spojením, kdy zastávku máme přímo u školy. Děkuji Vám za vyslyšení této žádosti jak za zřizovatele, spoluobčany i za vedení školy.

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy