Operace Anthropoid

Dne 27. 9. 2022 proběhla na druhém stupni úžasná akce. Přednášet našim dětem o části českých dějin přijel PhDr. Stanislav Balík, v. v. mjr.. Název přednášky sám prozradí, o které důležité období našich dějin šlo. Pan major měl připravenu velmi poutavou prezentaci, kterou doprovázel řadou zajímavostí. Žáky pak zapojoval množstvím dotazů a ty nejaktivnější na závěr odměnil knihou. Děkujeme za zajímavé dopoledne.                                  

                                                                                    Mgr.  Jana Brhelová 

Fotogalerie