Projekt OČMU – I. stupeň

29.9. 2022 proběhl  celoškolní projektový den -  Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Děti procházely jednotlivými stanovišti, která byla rozmístěna v areálu školy. Před školou a na venkovním hřišti si děti prohlédly hasičskou techniku, hasičská auta a jejich vybavení. Hasiči s Kyjova žákům vysvětlili příčiny požáru, možná nebezpečí a způsoby, jak se v případě ohrožení chovat, kam se obrátit pro pomoc. Na venkovním hřišti shlédly způsob hašení hořícího oleje, vyzkoušely si hasičskou výstroj a zahrály si hry s dráčkem Hasíkem – co patří do evakuačního zavazadla a jaká jsou důležitá telefonní čísla.

Ve vnitřních prostorách školy si žáci vyzkoušeli cvičnou masáž srdce, první pomoc a trénovali cvičný  únik z hořících prostor.

Ve vestibulu školy jsme viděli ukázku výcviku psů a naučili se, jak se chovat při setkání s neznámým psem a případném útoku zuřícího psa. Ukázkami i výkladem nás provázela p. Podveská a dcerou Kateřinou a práce se psy byla velmi zajímavá.

Na posledním stanovišti děti získávaly znalosti o způsobech chování v nebezpečných situacích – setkání s neznámými lidmi, svědectví při napadení, jaké jsou možnosti řešení šikany, bezpečná cesta domů i nebezpečí na internetu. Besedou nás provázela školní psycholožka Mgr. Kateřina Procházková.

Do školy přijel také velitel elitní jednotky AČR , který sloužil v Afganistánu. Vyprávěl žákům zážitky z misí a jak vojáci pomáhali při živelných pohromách a tornádu, které postihlo i naši oblast.

Celý den jsme si všichni moc užili a hlavně jsme se dověděli mnoho nového a zajímavého. Všem složkám, které nám s projektovým dnem pomohly moc děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Pavlína Štelciková

Fotogalerie