Adaptační program pro prvňáky

Dne 22.9.2022 proběhl v prvních třídách ADAPTAČNÍ PROGRAM, který vedly lektorky z komunity Krok v Kyjově. Program byl zaměřen na seznámení dětí, pravidla chování, kamarádství a vzájemnou spolupráci. Vše probíhalo formou hry a rozhovoru a dětem se to moc líbilo. Cíleně jsme zařadili tento „SEZNAMOVÁK“ na začátek první třídy, aby se děti lépe poznaly, respektovaly a učily se vzájemně komunikovat. Děkujeme za přínosný program. 

Markéta Varmužová

Fotogalerie