Cvičení v přírodě 21. 9. 2022 - 3.A, 3.B

21.9. 2022 se uskutečnilo cvičení v přírodě 3. ročníků. Po ranní přípravě ve třídě a vydatné svačině jsme vyrazili poznávat okolí naší školy. V úvodní části se děti seznámily s organizací , rozdělením do skupin i sportovními disciplínami, které na ně čekají.

Při práci ve skupinách se vzájemně podporovaly a povzbuzovaly ke skvělým výkonům, které předvedly. Zvyšovali jsme si nejen tělesnou zdatnost, ale i umění vzájemné komunikace, spolupráce a pomoci.

Poznávali jsme zemědělské plodiny, pozorovali jsme volně žijící zvířata, a učili jsme se orientaci v krajině. V závěrečném vyhodnocení získaly nejlepší skupiny sladkou odměnu.

Společný den jsme si všichni užili a těšíme se na další školní i mimoškolní aktivity.

Pavlína Štelciková

Fotogalerie