Cesta za pokladem – ostrovní cesta 3.B

Letošní školní rok vypluli třeťáci na novou plavbu poznání a učení. Celý školní rok je bude na cestě provázet papoušek Jack, jehož  jméno si děti společně vybraly, na cestě k pokladu.

První školní dny žáci vypluli na Ostrovní cestu – hledali  jsme ve třídě mapu, která nám ukáže cíl našeho snažení  a  společně jsme proplouvali mezi jednotlivými ostrovy, kde se děti seznamovaly s pravidly, jak se na jednotlivých ostrovech chovat. Poznávaly zákony společného soužití, pomoci, spolupráce a vzájemného  respektu.

V Zemi bystrého ucha se seznámily s pravidlem naslouchání  - mluví jenom jeden. V Zemi zastaveného času objevily  důležitost poslouchání a plnění pokynů. Na ostrově Srdečný dobrákov si děti uvědomily důležitost slušného chování a vzájemné pomoci při skládání důležitých slov, jako je prosím, děkuji…..  Na Ostrově ticha jsme si vyzkoušeli důležitá gesta – zvednutá ruka, otevřená dlaň – záruka klidu.  V usměvavém domově si děti samy vyvodily důležitá pravidla pro pohodu ve třídě.

Každý dostal průkaz cestovatele , kde si napsal své vlastní přání, které chce ve třetí třídě dosáhnout. Děti si vlastnoručně podepsaly dohodnutá pravidla a založily si hrací kartu do celoroční soutěže – Cesta za pokladem.

Věřím, že se bude dětem cesta líbit a při plnění úkolů se nejen něco nového naučíme, ale také se společně pobavíme.

Pavlína Štelciková

Fotogalerie