Výlet na Macochu

 

 V červnu jsme se vydali s žáky 2. a 3. ročníků na výlet na Macochu. Dopoledne jsme přijeli do Skalního mlýna a vláčkem  přejeli k lanové dráze. Lanovkou jsme vyjeli nahoru, kde jsme obdivovali mýty opředenou propast Macochu. Po osobním volnu a nákupu nezbytných suvenýrů jsme vstoupili do Punkevních jeskyní. Prohlídku jsme zakončili plavbou na lodi po řece Punkvě. Výlet v Moravském Krasu se velmi vydařil a přijeli jsme domů plni zážitků.

                      Markéta Varmužová

Fotogalerie