Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Průběh dne 1. září 2022

1. třídy

Žáci 1. ročníku zahájí školní rok v doprovodu rodičů s aktovkou a přezůvkami v prostorách tělocvičny školy dne 1. září 2022. Prezentace žáků bude probíhat v době od 7:45 do 8:00 hodin.

  • po slavnostním zahájení a přivítání žáků odchází v doprovodu svých třídních učitelek do tříd
  • rodiče zůstávají ve školní tělocvičně, kde jim budou poskytnuty informace ke školní družině a školní jídelně
  • v doprovodu vychovatelek školní družiny přecházejí rodiče do tříd k dětem, kde si vyplní zápisní lístky k činnosti školní družiny
  • poté přes šatny odcházejí žáci v doprovodu rodičů domů

2. – 9. třídy

Pro žáky 2. až 9. ročníku začíná výuka v 7:45. Žáky si před vstupem do šaten školy vyzvednou třídní učitelé a odvedou je do svých učeben. Na první den si žáci si přinesou aktovky, přezůvky a psací potřeby (tužka nebo propiska, blok či deníček na zápisky).

Stravování

  • přihlášeným žákům je poskytnuta svačina i oběd
  • svačina v době 8.30 – 9.00

Konec výuky a oběd pro žáky 2. – 9. tříd dne 1. září 2022:

  • 6. – 9. třída – 11:00
  • 2. – 5. třída – 11:30

Školní družina

  • 1. září 2022 není činnost školní družiny
  • od 2. září 2022 funguje ranní družina i odpolední činnost školní družiny

Od 2. září 2022 výuka dle rozvrhu hodin.

 

Soubory