Sportovní den – Atletický den I. stupně

Ve čtvrtek 16. června 2022 proběhl po dvouleté covidové pauze atletický den pro žáky 1. stupně. Do příprav i realizace sportovního dne se aktivně  zapojili žáci 9. ročníků a jejich učitelé, kteří pomohli s přípravami. Zajistili hladký průběh plnění atletických disciplín. Měřili a zapisovali výsledky a pro své mladší spolužáky nachystali zábavná stanoviště, kde děti plnily zajímavé úkoly. Za jejich pomoc jim moc děkujeme.

Nejlepší sportovci jednotlivých ročníků budou vyhlášeni při slavnostním ukončení  školního roku na kulturním domě.

Počasí přálo, akce se vydařila a my všichni se těšíme na další sportovní zápolení příští školní rok.