Ukončení školního roku 2021/2022

Od pondělí 27. června 2022 jsou žáci ve svých třídách společně se třídními učiteli.  V pondělí a úterý probíhá předávání učebnic, úklid tříd a šatních skříněk. Odevzdávání klíčů s číslem šatní skříňky. 

V těchto dnech je zkráceno vyučování: 

  • 1. až 3. třídy:  11.00 hod.
  • 4. až 6. třídy: 11.30 hod.
  • 7. až 9. třídy: 12.00 hod. (28. 6. 2022 končí žáci 9. ročníku ve 13.00)

V úterý 28. června proběhne slavnostní oběd se žáky 9. ročníku, kteří vycházejí ze základní školy ve 13.00 hodin.

Ve středu 29. června se koná Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022 spojené s pasováním budoucích žáků 1. ročníku.

Sraz všech žáků je v 7:45 u Kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně. Ranní družina pro přihlášené žáky proběhne, poté všichni společně v 7:30 odchází ke kulturnímu domu. Přihlášené svačiny budou vydány na kulturním domě. Kdo neodebírá svačinky, přinese si jídlo i pití vlastní. Na pasování prvňáků, které začne cca v 9:30, srdečně zveme i rodiče. 

Po ukončení programu (cca 11:30) se ti žáci, kteří nechodí na oběd, na základě písemného souhlasu rodičů s individuálním odchodem, rozejdou u kulturního domu. 

Žáky bez písemného souhlasu rodičů a žáky, kteří mají oběd a přihlášené děti do školní družiny odvedou učitelé ke škole, na oběd nebo do družiny. 

Žáci, kteří si nechtějí 29. 6.  2022 oběd odebrat si jej musí sami odhlásit. 

Ve čtvrtek 30. června 2022 přijdou žáci na 7:45 do školy, kde jim bude během první hodiny předáno vysvědčení. Poté ihned odchází domů. Školní družina není. Svačiny ani obědy se tento den nevaří.

Vám i Vašim dětem přejeme krásné prožití prázdnin.


vedení školy