Hola,hola, škola volá !

 

 

V úterý 17.května se tradičně - i když covidem přerušená- konala akce pro budoucí prvňáčky a to Hola, hola - škola volá. Účast byla i přes velmi deštivé odpoledne hojná. Děti (i rodiče) přivítaly paní učitelky budoucích 1. tříd - jak jinak, než veselou písničkou a všichni se pak vydali na prohlídku školy a to opravdu důkladnou. Od suterénů, kde se zrovna připravovali žáci ZUŠ na svůj koncert, až po učebny v horním patře. Dětem se nejvíce líbila počítačová učebna a učebna přírodopisu, kde je nejvíc zaujaly modely oka, ucha a kostry živočichů. 

V tělocvičně pak byla pro děti na závěr přichystána "opičí dráha". 

Na další akci Hola, hola - škola volá 2 a na budoucí prvňáčky se těší paní učiteka Mgr. A. Kršová a Mgr. M. Varmužová.

 

Alice Kršová

Fotogalerie