Dětská pěvecká soutěž Jaromíra Měchury 2022

Regionální kolo Dětské pěvecké soutěže v regionu jižního Kyjovska se uskutečnilo 19. března 2022 v kulturním domě ve Svatobořicích-Mistříně. Po výběrovém kole 9. února 2022 postoupilo do finále 51 dětí z Milotic, Ratíškovic, Šardic, Dubňan, Hovoran, Dambořic a Svatobořic-Mistřína. Malé zpěváčky skvěle doprovázela Varmužova cimbálová muzika s primášem Petrem Varmužou.

V odborné porotě zasedli: předseda Vlastimil Ondra, Jarmila Maradová, Michal Marhold, Jana Osičková, a Jaromír Kučera. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Kategorie do 10 let a od 10 do 15 let.

Vítězi do 10 let:

Vojťěch Němčanský – Ratíškovice

Anna Vacenovská – Ratíškovice

Anežka Švaňhalová – Dambořice.

Vítězi od 10 do 15 let:

Matyáš Smolák – Milotice

Martin Hajný – Svatobořice-Mistřín

Lucie Varmužová – Svatobořice-Mistřín.

Soutěž vtipně a s citem moderovala Markéta Varmužová, která také připravila nástěnky k soutěži.

V přestávky kdy se radila porota vystoupila dětská cimbálová muzika a zpěváčci ZUŠ Dubňany. V době soutěže probíhal i prodej drobných dekorativních předmětů žáků zdejší školy. Výtěžek bude věnován dětem z Ukrajiny.

Děkujeme obci za finanční podporu soutěže, sponzorům za dárky a občerstvení a divákům za hojnou účast.

Rostislav Marada

Fotogalerie