Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 na tyto dny:

  • 26.04.2022 od 13.00 do 17.00
  • 27.04.2022 od 13.00 do 15.30

Registrace na konkrétní termín je umožněna v období od 26.03.2022 00.00 hod. do 25.04.2022 23.59 hod. na adrese: 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssvatoborice-mistrin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40579

Další informace: https://www.zssvatoborice-mistrin.cz/zapis-do-1-trid?fbclid=IwAR207gtzv3RMlfNNRi425vs7ZWtAP3FCB8Guei8Dh92__wKkyvVKH3GtQ3M