Vlastivědné muzeum Kyjov a lidový jarmark

kjz2x2jm1dvdc5r

Na začátku Adventu jsme navštívili s žáky 1.-3.ročníků Vlastivědné muzeum v Kyjově, kde probíhal vánoční jarmark. Mohli jsme si vyrobit i koupit svíčky ze včelího vosku, vyřezat ozdobu, nazdobit perníček, zkusit si vyčesat vlnu a obdivovat práci s kolovratem, koupit si skleněný Betlém, anděla, figurky z šustí, či lidově malovanou keramiku. Průvodkyně nás ještě provedla muzeem, kde jsme ocenili národopisnou, archeologickou a přírodovědnou kompozici. Domů jsme přijeli nadšeni a vánočně naladěni.

                      Markéta Varmužová

Fotogalerie