RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Od 6. ledna 2022

bude probíhat RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ON-LINE formou prezentací

vedoucí kroužku Silvie Mertová