Konference „Šikana a agresivita očima žáků“ v Ratíškovicích

Dne 10.11.2021 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili konference v Ratíškovicích, kterou pořádala Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice ve spolupráci s MAS Jižní Slovácko. Této konference se kromě naší školy a školy v Ratíškovicích zúčastnili také zástupci škol z Dubňan a Rohatce. Covidová situace zabránila přítomnosti žáků z Hodonína a ze zahraničního Slovenska. Každá se zúčastněných škol se na problematiku agresivity a šikany na školách podívala z jiného úhlu. Většina vystupujících si připravila prezentaci a výklad mluveným slovem. 

Naše skupina ve složení Vojtěch Varmuža z VIII.A a Šimon Špargl a Václav Varmuža z IX.A přistoupila ke zvolené problematice na téma Agresivní chování ve školách trochu jinak. Po úvodním slovu, kdy žáci vysvětlili pojem agrese, dali prostor veřejnosti na zamyšlení se nad příklady situací ve školách, které mohou přinášet agresivní řešení, ale dají se řešit i jiným způsobem. Na závěr svého asi 15 minutového vystoupení předvedli dramatický výstup, kdy přehráli obě možné varianty jednání při provokaci žáka žákem.

Vzhledem k tomu, že na konferenci vystoupili i zástupci z řad odborné veřejnosti a také zástupci zřizovatelů škol, byla konference velmi dobře připravená a podle hodnocení přítomných žáků i hodně zajímavá. Děkujeme Základní škole v Ratíškovicích, že nám dala příležitost se takové konference zúčastnit.

Fotogalerie