Testování ve dnech 03.01.2022 až 28.02.2022

Testování proběhne 3. ledna a poté se bude opakovat každý čtvrtek a pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne) do 16. ledna 2022. Poté se testuje opět 1x týdně v první den příchodu žáka do školy.

Testování se týká všech žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

Kdo se testuje? 

Děti v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáci základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Jak se testujeme?

Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu dětí a žáků.

Pozitivní výsledek antigenního testu

V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

 

Soubory