Projekt Baroko

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se po dlouhé pauze způsobené epidemií mohl konat projekt Baroko. Žáci osmého ročníku při něm navštívili barokní perlu našeho kraje – Milotický zámek – a dozvěděli se vše o tomto uměleckém slohu, zároveň o životě lidí v daném období. Následovala řada úkolů, které musela každá skupina zjistit a zpracovat. Letos byl projekt obzvlášť zajímavý – prohlídkou nás provázel spolužák osmáků Varmuža Vojtěch, jeho skvěle připravené informace občas doplnil pan Mgr. Lunga Václav, zaměstnanec zámku. Děkujeme oběma. 14 dní skupinky dávaly dohromady informace z projektového dne a tento týden budou prezentovat své práce před třídou. Podle prací, které jsem již viděla, se máme na co těšit. Jako překvapení budou osmáci ve výtvarné výchově skládat model zámku, který jsme dostali jako dar od Slovácka v pohybu. 

Mgr. Jana Brhelová 

Fotogalerie