Podzim na dědině

3annxsts1yqmn0r

 

  V druhé půlce září navštívili žáci 2. a 3.ročníků Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Skanzen ve Strážnici, aby prožili na vlastní kůži podzim na moravské vesnici. Podzimní období přinášelo  našim předkům dobu hojnosti a bylo potřeba sklidit, zpracovat a uložit vše, co se urodilo. V sadech dozrávalo ovoce, ve vinohradech hrozny, na polích dorostly brambory, řepa, kukuřice a dýně. Děti si tedy přímo vyzkoušely vyorávání brambor pomocí koňského potahu a motyky, poté ochutnaly vařené brambory jako velkou pochoutku se solí.  Dozvěděli jsme se také, jak se skladovala cibule, kukuřice, jak se vařila povidla, sušilo či zavařovalo ovoce, zpracovávali hrozny na víno nebo jablka na mošt. Také jsme ho ochutnali, ten byl výborný! V jedné chaloupce strouhala a šlapala babička zelí, v jiné jsme zdobili perníky, jinde jsme viděli parní stroj na šrotování „turkyně“ či ukázky myslivosti z dob Rakouska-Uherska a pletení slaměných misek. Po velmi zajímavém výkladu o hodech a stárcích jsme si nazdobili voňavé perníčky a koupili si samozřejmě krásný lidový suvenýr.  Velmi nás potěšila výstava výtvarných prací ve stodole, kde také visely obrázky dětí z 2.A. Už se těšíme na další program ve Skanzenu a vřele všem doporučujeme vánoční téma RADUJME SE, VESELME SE…

                          Markéta Varmužová

Fotogalerie