Návštěva obecního úřadu

Dne 4. 10. 2021 se žáci devátého ročníku zúčastnili velmi zajímavého setkání. V občanské výchově se učí, že jsou občané státu, obce, tak proč je neseznámit s obecním úřadem v obci, kde žijí. V tomto záměru nám velmi pomohl pan místostarosta Bc. Špaček DiS, MBA. Vysvětlil dětem mnoho důležitých témat: volby do zastupitelstva, fungování obecního úřadu, práce jednotlivých odborů na úřadě, možnosti, jak ovlivnit život v obci.           Deváťáci k setkání:                                                                                                            1. Exkurze na OÚ byla zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu nových informací o naší obci.

2. Bylo to super a vedlo mě to k tomu, že se nemusím ničeho bát. A když něco budu potřebovat, vždy můžu na OÚ dojít.

3. V pondělí jsme byli navštívit obecní úřad. Dozvěděli jsme se něco navíc o naší dědině. Např. Kdo je v zastupitelstvu, kdo, co dělá na úřadě, co se bude stavět atd….

Děkuji panu místostarostovi za velmi milé setkání a dobře připravenou přednášku, která dětem pomůže orientovat se na obecním úřadě v praktickém životě.                                           Mgr. Jana Brhelová