Plenární schůze SRPŠ dne 21. 09. 2021

V úterý 21. 9. 2021 se uskutečnila plenární schůze SRPŠ v tělocvičně školy, kde proběhla volba předsedkyně SRPŠ. Rodiče byli seznámeni s hospodařením za školní rok 2020/2021 a aktuálními informacemi pro školní rok 2021/2022. Schválil se jak návrh rozpočtu a plánované výdaje, tak i nenavyšování příspěvku na žáka na školní rok 2021/2022 a ponechání ho ve stávající výši 350,- Kč. Poté následovaly třídní schůzky ve třídách.
Zápis ze schůze spolu se schváleným rozpočtem a výdaji na školní rok je přiložen.
Děkuji všem rodičům, kteří se zúčastnili plenární schůze i třídních schůzek.

Michaela Kyněrová
předsedkyně SRPŠ
 

Soubory