Nový školní rok 2021/2022

Vážení spoluobčané, dva letní měsíce utekly jako voda a již je zde opět září a nám začal další nový školní rok. Začali jsme tradičním uvítáním našich prvňáčků, i když na netradičním místě. Slavnostní uvítání za přítomnosti představitelů obce a pana faráře proběhlo v tělocvičně školy. Naše nejmenší školáky si pak převzaly třídní učitelky a odvedly je do svých tříd, kde na ně čekaly dárky na uvítanou. Rodičům byly v tělocvičně předány informace o školní družině a jídelně.  

Součástí návratu žáků do školy se stalo testování. Ať již je pohled na tuto skutečnost jakýkoliv, dovolte mi na tomto místě poděkovat všem žákům i zákonným zástupcům za spolupráci a pomoc při organizaci tohoto kroku. Poděkování patří také zřizovateli školy, který nám umožnil nabídnout možnost otestovat děti nejen základní školy i mírnější formou testů ze slin.  

Dalšími preventivním opatřením je dodržování homogenity ročníků. Organizace obědů ve školní jídelně je tak rozdělena na jednotlivé ročníky a stejně tak jsou tvořena oddělení ve školní družině. Ve společných prostorách školy je pak potřeba mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Věřme, že i tato opatření brzy opadnou a dojde k dalšímu rozvolnění.  

Po zkušenostech z minulých školních let vstupujeme do letošního školního roku s nadějí a očekáváním. Všichni si přejeme, aby již nebyla potřebná distanční forma výuky a naši žáci se tak mohli vzdělávat prezenční formou za osobní přítomnosti ve škole. Tedy v prostředí, kde se mohou setkávat se svými spolužáky a učiteli, pracovat osobně na školních projektech a budovat si vzájemné kamarádské vztahy, které mnohdy vydrží po celý život. I nadále se však bude prostředí školy modernizovat a mnohé prvky a pomocný software, které jsme se všichni naučili užívat při distančním vzdělávání si chceme ponechat i do prezenčního vzdělávání.

Do nového školního roku si tedy popřejme 303 dnů pevného zdraví, 7 272 hodin tolerance a vzájemného porozumění a 436 320 minut naplněných prací, která povede k úspěšnému zvládnutí školních povinností. Našim žákům devátého ročníku přejme šťastnou ruku při volbě střední školy, která je bude naplňovat a dá jejich životu nový směr.

 

Fotogalerie