Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace oznamuje, že školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

Žáci 1. ročníku zahájí školní rok v doprovodu rodičů s aktovkou a přezůvkami v prostorách tělocvičny školy dne 1. září 2021. Prezentace žáků bude probíhat v době od 8:00 do 8:15 hodin.

Pro žáky 2. až 9. ročníku začíná výuka v 7:45. Žáky si před vstupem do šaten školy vyzvednou třídní učitelé a odvedou je do svých učeben. Na první den si žáci si přinesou aktovky, přezůvky a psací potřeby (tužka nebo propiska, blok či deníček na zápisky). 

Průběh dne 1. září 2021:

1. třídy:

 • při vstupu do tělocvičny (společný prostor) je nutné mít nasazenu ochranu dýchacích cest (zdravotnická rouška, respirátor, nanorouška)
 • po slavnostním zahájení a přivítání žáků odchází v doprovodu svých třídních učitelek do tříd
 • rodiče zůstávají ve školní tělocvičně, kde jim budou poskytnuty informace ke školní družině a školní jídelně
 • v doprovodu vychovatelek školní družiny přecházejí do tříd k dětem a pod dohledem vyučujících a rodičů proběhne antigenní testování žáků
 • poté přes šatny odcházejí žáci v doprovodu rodičů domů

2. – 9. třídy:

 • žáci v doprovodu svých třídních učitelů odcházejí do tříd školy,
 • ve společných prostorách školy platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (zdravotnická rouška, respirátor, nanorouška),
 • dle mimořádného opatření se žáci ve třídách otestují antigenním testem
 • netestují se žáci, kteří se prokážou:
  • certifikátem o očkování – po lhůtě 14 dnů od dokončeného testování,
  • dokladem o prodělání nemoci covid-19 (od data pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů),
  • negativním výsledkem testování z odběrového místa (PCR test ne starší 7 dnů, antigenní test ne starší 72 hodin)
 • škola umožňuje i provádění testů, které si žáci přinesou s sebou z domu – jedinou podmínkou je, že daný test je na seznamu schválených testů MZdr ČR,
 • negativně otestovaní žáci nemusí mít ve třídě nasazenu ochranu dýchacích cest, mohou cvičit v tělocvičně školy a je jim umožněn zpěv v hodinách hudební výchovy,
 • žákům, kteří se nepodrobí testování je umožněna přítomnost na přímém vzdělávání s tím, že mají po celou dobu pobytu ve škole, a tedy i ve třídě, nasazenu ochranu dýchacích cest (zdravotnická rouška, respirátor, nanorouška), je omezen tělesný pohyb v uzavřených prostorách (tělocvična školy) a není umožněn zpěv v hodinách hudební výchovy,

Stravování a konec výuky:

 • přihlášeným žákům je poskytnuta svačina
 • obědy se pro žáky základní školy poskytují od 2. září 2021
 • konce výuky pro žáky 2. – 9. tříd:
  • 6. – 9. třída – 11:00
  • 2. – 5. třída – 11:30
 • od 2. září 2021 výuka dle rozvrhu hodin, první týden bez odpoledního vyučování a přihlášení žáci obědy podle ročníků (zachování homogenity ročníků)

Školní družina

 • 1. září 2021 není činnost školní družiny,
 • od 2. září 2021 a v průběhu měsíce září není ranní družina, škola se otevírá v 7.00, je umožněn průběžný vstup žáků do tříd,
 • od 2. září 2021 funguje odpolední družina v režimu ročníkové homogenity (oddělení ročníků) – 3 oddělení školní družiny pro žáky 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku základní školy.