Přihlášky do školní družiny

Vážení rodiče,

v příloze naleznete přihlášku dítěte k činnosti školní družiny pro školní rok 2021/2022. I v příštím školním roce nabízíme činnost ve třech odděleních s maximální kapacitou 25 dětí na oddělení.

Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 25. června 2021 do poštovní schránky školy nebo osobně vedoucí vychovatelce školní družiny paní Ivě Poláškové.  

Soubory