ŠKOLNÍ DRUŽINA se zapojila do akce "Ukliďme si naši obec"

V pátek 30. 4. 2021 se školní družina vydala na procházku do okolí školy. Cílem bylo posbírat co nejvíce odpadků. A to se nám podařilo. Nasbírali jsme skoro plný pytel.

                                                                         Vychovatelky ŠD

Fotogalerie