Provoz škol od 17.05.2021

Základní škola:

1. stupeň: 

  • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací - žáci mají umožněnu prezenční výuku každý týden
  • preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole

2. stupeň

  • na území Jihomoravského kraje pokračuje rotace tříd 2. stupně - střídání prezenční a distanční výuky (od 17.05.2021 je prezenční vzdělávání umožněno žákům navštěvujícím třídy VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A)
  • preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně, testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek, případně první den přítomnosti žáka ve škole

Školní družina:

  • dochází ke zrušení omezení
  • provoz je v běžném režimu, ruší se  povinnost homogenních oddělení a skupin
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol