Šance na lepší budoucnost se naplnila

„Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce upřímně děkuje naší škole za podporu chlapce jménem Walusimbi Dauda, který ukončil svou účast v programu Adopce na dálku.“

Členové školního parlamentu v naší škole v roce 2012/2013 navrhli, aby naši žáci pomohli každoročním finančním darem jednomu dítěti, jehož rodiče jsou v tíživé situaci, a tudíž nemají finanční prostředky na to, aby jejich dítě navštěvovalo školu, a tím získalo vzdělání.  Obrátili jsme se proto na Arcidiecézní charitu Praha, Centrum zahraniční spolupráce a přihlásili se do programu Adopce na dálku, kde jsme nabídli pomoc.

Byl nám přidělen jedenáctiletý chlapec Walusimbi Dauda z afrického státu Uganda, který pocházel z šestičlenné rodiny. Jeho oba rodiče byli nemocní a jeho, společně se sourozenci, vychovávala babička. 

V prvním roce členové školního parlamentu uspořádali sbírku, ve které vybrali na roční školné pro Walusimbi Daudu. V dalších letech jsme zasílané peníze získávali z dobrovolného vstupného na besídkách pořádaných pro veřejnost, organizováním projektových dnů Vánoce a Velikonoce ve škole, sběrem víček a v neposlední řadě dobrovolným dárcovstvím žáků i zaměstnanců školy. Z našich darů bylo „Daudovi“ zaplaceno školné, nákup pomůcek, pořízení školní uniformy, placení výdajů za léčení při nemoci a vzdělávací zájezdy.

V letošním roce chlapec ukončil středoškolské vzdělání, díky němuž dostal dobrou práci, a tak může podporovat i svoji rodinu. Jeho život, díky naší pomoci, již bude navždy jiný. Byli to naši žáci, kteří otevřeli svá srdce a pomohli, tenkrát neznámému chlapci, aby se jeho život stal lepším.