Třída III.A v karanténě

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:  

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 03.05.2021 do odvolání, podrobuje právnickou osobu – Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, p. o., Hlavní 871/198, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 70938482, (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření 3. A třídy školského zařízení na adrese Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, p. o., Hlavní 871/198, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 70938482, jejichž činnost vykonává účastník řízení.  

O d ů v o d n ě n í  

Ke dni 05.05.2021 2021 byla KHS JmK nahlášena osoba, u které bylo laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19. Jedná se o žákyni Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, p. o., Hlavní 871, Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 70938482.  

Z důvodu významného kontaktu s infekčním onemocněním byla 16 žákům nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. Datum posledního kontaktu 30.04.2021. 

Protiepidemické opatření se ukládá na základě bodu VII. Mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ve znění Mimořádného opatření č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN ze dne 30.4.2021. 

V této souvislosti žádáme zákonné zástupce o spolupráci. Pokud se u Vašeho dítěte projeví příznaky v projevu horečky, bolesti hlavy, břicha, nevolnosti, průjmu atd., které mohou trvat jen den či dva, nebo budete mít pocit, že s dítětem je cokoliv v nepořádku, prosíme o zvážení PCR testu dítěte a jeho sourozenců před návratem do školního prostředí. A to i v případě, že se již dítě po jednom či dvou dnech cítí dobře. Neinvazivní testy ze slin - cucání tampónu, má k dispozici paní doktorka MUDr. Neduchalová a můžete se na ni v této souvislosti obrátit. Nápomocny jsou v tomto směru i pediatři paní doktorky MUDr. Fischerová a MUDr. Kasardová. Testy jsou opravdu bezbolestné a "netraumatizující" a vzhledem k tomu, že jde o PCR testy, tak i přesné. Děkujeme.