Organizace základní školy od 10.05.2021, návrat žáků II. stupně na rotační výuku

Vážení rodiče,

od 10.05.2021 je také v Jihomoravském kraji umožněn návrat žáků druhého stupně (6. - 9. třída) do prezenční výuky rotačním způsobem. Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu. 

Testování

Antigenní testování bude probíhat ve škole. Škola je otevřena již od 7.00 a antigenní testování probíhá formou samotestování. Testování u žáků druhého stupně probíhá dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek, případně v jiný den při prvním nástupu do školy.

Další možností je prokázání se negativním výsledkem testování z akreditované laboratoře. U antigenního testu nesmí být toto potvrzení starší 72 hodin a u PCR testu nesmí být starší než 7 dní. 

Testovat se nemusí žák, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

V souvislosti s výskytem COVID-19 a karanténou v základní škole žádáme zákonné zástupce o spolupráci. Pokud se u Vašeho dítěte projeví příznaky v projevu horečky, bolesti hlavy, břicha, nevolnosti, průjmu atd., které mohou trvat jen den či dva, nebo budete mít pocit, že s dítětem je cokoliv v nepořádku, prosíme o zvážení PCR testu dítěte a jeho sourozenců před návratem do školního prostředí. A to i v případě, že se již dítě po jednom či dvou dnech cítí dobře. Neinvazivní testy ze slin - cucání tampónu, má k dispozici paní doktorka MUDr. Neduchalová a můžete se na ni v této souvislosti obrátit. Nápomocny jsou v tomto směru i pediatři paní doktorky MUDr. Fischerová a MUDr. Kasardová. Testy jsou opravdu bezbolestné a "netraumatizující" a vzhledem k tomu, že jde o PCR testy, tak i přesné. Děkujeme.

Ochrana dýchacích cest

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci i zaměstnanci a návštěvníci školy nasazenu ochranu nosu a úst bez výdechového ventilu a s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Organizace

Vzhledem k tomu, že v podzimním období měly třídy B menší možnost účasti na prezenčním vzdělávání, vrací se v týdnu od 10.05.2021 na druhém stupni třídy B - tedy 6.B, 7.B a 8.B. V dalším týdnu, jsou tyto třídy na distančním vzdělávání, aby se opět po týdnu vrátily k prezenční výuce.

Třídy A, tedy 6.A, 7.A, 8.A a 9.A zůstávají v týdnu od 10.05.2021 na distanční výuce a k prezenčnímu vzdělávání se vrátí v týdnu od 17.05.2021, aby se pak opět po týdnu vrátily k distanční výuce. 

Rotační výuka tedy znamená, že žáci absolvují vždy týden výuky ve škole a týden doma.

Rozsah vyučování - dle rozvrhu hodin. Protože je však nutné zachovat homogenitu kolektivu, není umožněn kontakt mezi třídami o přestávkách. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vyučujících konajících dohled a přímou vyučovací činnost.

V rámci epidemiologických opatření bude v průběhu dne probíhat průběžná dezinfekce prostor školy, ve třídách se bude větrat. I nadále platí povinnost častého mytí rukou či užívání dezinfekce na ruce.

Tělesná výchova je umožněna v třídních kolektivech a pouze ve venkovních prostorech. V hodinách tělesné výchovy při sportovní aktivitě bez ochrany dýchacích cest.

U hudební výchovy je i nadále omezena možnost zpěvu.

Stravování

Svačiny jsou zajištěny pro přihlášené do tříd – žáci si je vyzvednou a sní ve třídách. Pitný režim není u svačin zajištěn.

Obědy ve školní jídelně musí být organizovány tak, aby se žáci nemíchali. Proto budou docházet na oběd v průběhu výuky a pak bude následovat návrat žáků zpět do vyučování. Na oběd odcházejí v těchto časech:

  • 1. třída    10:25 – 10:50
  • 2. třída    10:50 – 11:15
  • 3. třída    11:15 – 11:40
  • 4. třída    11:40 – 12:05
  • 5. třída    12:05 – 12:30
  • 6. třída    12:30 – 12:50
  • 7. třída    12:50 – 13:10
  • 8. třída    13:10 – 13:30
  • 9. třída    13:30 – 13:50