Změna frekvence testování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 03.05.2021 mění frekvence testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a školských zařízení. Antigenní testování se provádí jen 1x týdně, a to v první den nástupu do školy.

Další rozvolnění epidemiologických opatření bude prováděno na základě vývoje epidemiologických ukazatelů, zejména v souvislosti s počtem pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel v Jihomoravském kraji.