Preventivní program – Bezpečně v on-line prostředí

V měsících březnu a dubnu probíhaly ONLINE preventivní programy na 1. a na 2. stupni. Vedení školy, ve spolupráci s metodičkou prevence a školní psycholožkou, zajistilo žákům preventivní programy, zaměřené na zvýšení bezpečnosti při jejich práci v on-line prostředí. Program „ Bezpečně v digitálním světě“ byl určený pro žáky 1. stupně, konkrétně 3. až 5. třídě. Žáci se v něm seznámili s fungováním on-line prostředí a jeho riziky. Dozvěděli se konkrétní postupy, jak se v on-line prostředí pohybovat bezpečněji. Program „Rizika digitálního světa“ byl určen pro žáky 2. stupně, a to šestému, sedmému a osmému ročníku. Společně s paní psycholožkou žáci rozebírali sociálně patologické jevy, které se specificky v kyberprostoru vyskytují, uváděli příklady, jak se nemáme na internetu chovat, připomněli si znovu, co se může stát, pokud sdílí své informace nebo fotografie. Oba programy byly zaměřeny na prevenci rizikového chování dětí na internetu a efektivního řešení případných problémů, se kterými se mohou setkat. Vhodně doplnily naše učební plány a žákům přinesly další nové poznatky, v neposlední řadě také to, co dělat, pokud se do potíží dostanou. Žákům byly poskytnuty kontakty na konkrétní osoby a organizace, které se pomocí při potížích v kyberprostoru zabývají. Ve škole se mohou obrátit na pedagoga, nebo školního psychologa. Mimo školu na Pedagogicko – psychologickou poradnu, Policie ČR, OSPOD. Kontakt je možný také telefonický. Hotline provozují Dětské krizové centrum, Sdružení Linka bezpečí, Národní centrum bezpečnějšího internetu, Nadace Naše dítě, Policie ČR.

Mgr. Kateřina Procházková, školní psycholožka

Fotogalerie