Změna organizace zápisu do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

NEPLATÍ TERMÍNY ZÁPISU VE DNECH 13.04.2021 A 14.04.2021 - ZÁPIS PROBÍHÁ ELEKTRONICKY A BEZKONTAKTNÍM ZPŮSOBEM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Více informací najdete na stránce:  https://www.zssvatoborice-mistrin.cz/zapis-do-1-trid