Přerušení prezenční výuky od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci a milý žáci,

s politováním Vám oznamujeme, že dne 26. 2. 2021 rozhodla Vláda ČR krizovým opatřením č. 200 o zpřísnění protiepidemických opatření v souvislosti s pandemickou situací v ČR. Od 1. 3. 2021 tak dochází k přerušení prezenční výuky u žáků 1. a 2. tříd na období následujících tří týdnů. Současně se zakazuje účast na prezenčním vzdělávání pro žáky základní školy a účastníky školní družiny - zájmového vzdělávání.

V souvislosti se zákazem prezenčního vzdělávání Vám oznamujeme, že dochází také k přerušení provozu školní jídelny a kuchyně.

Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzhledem k jarním prázdninám a víkendu žádáme v této situaci o součinnost a trpělivost zákonné zástupce žáků 1. a 2. tříd. Třídní učitelé se s Vámi spojí a dohodnou se s Vámi na rozumné míře online výuky, tak abychom nastavili rozumnou míru a intenzitu výuky. V souvislosti s uzavřením papírnictví také oznamujeme, že výuka výtvarné výchovy bude probíhat tak, že bude omezena na max. 1 úkol na měsíc, aby to nezatížilo chod rodiny a aby bylo možné získávat podklady pro klasifikaci. Tímto Vám děkujeme za pochopení.

Informace k možnosti zapůjčení IT techniky:  V současné době je většina IT techniky zapůjčena mezi žáky, kteří již na distanční výuce jsou. Proto Vás prosíme o trpělivost. Během pondělí budeme zjišťovat kolik volných počítačů máme ještě k dispozici a následně budeme zájemce o zapůjčení kontaktovat.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání v maximálním složení žák, zákonný zástupce a pedagogický pracovník.

Informace k ošetřovnému naleznete zde:  

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 vedení školy