Zápis k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, 

ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace vyhlašuje termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na:

 • 13.05.2024 od 9:00 do 16:00 hod. 
 • 14.05.2024 od 09:00 do 16:00 hod.

v ředitelně školy.

K zápisu se registrujte na adrese:  https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/mssvatoborice-mistrin/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41865

Registrace k zápisu je umožněna až do 10.5.2024 do 23:59

Na základě vyplněného elektronického zápisu Vám bude zaslán e-mail s odkazem na stažení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Co s odkazem ke stažení žádosti:

 • žádost si stáhněte a doplňte chybějící údaje,
 • k doplnění údajů žádosti lze využít např. program Adobe Reader, nebo ji lze vytisknout a doplnit údaje ručně,
 • na žádosti uvidíte i Vám přidělené registrační číslo,
 • žádost po doplnění údajů vytiskněte, podepište
 • na zadní straně žádosti nechte potvrdit lékařem očkování a zdravotní stav dítěte. Nemusí děti, kteří plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které dosáhne 5 let věku k 31.08.2024)
 • podepsanou přineste s sebou do školy k zápisu.

Podává-li žádost za dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K zápisu je potřeba:

 1. Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Potvrzení o povinném očkování lékařem - na zadní straně žádosti (ne u povinného předškolního vzdělávání - poslední rok před nástupem do ZŠ).
 3. Rodný list zapisovaného dítěte - kontrola správnosti vyplněných údajů v žádosti.
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce - kontrola správnosti vyplněných údajů v žádosti.

Těšíme se na Vás.