Čí sú hody? (Rybičky - MŠ Svatobořice)

Děti ze třídy Rybiček s přípravou na hody nezaháleli. Začátkem týdne jsme podle obrázkového postupu upekli Svatomartinské rohlíčky. Seznámili jsme se s lidovými ornamenty, kterými jsme si ozdobili krojové košile. Prohlíželi jsme si fotografie našich kamarádů v kroji a poznávali jsme je. A co ten, kdo kroj nemá? Nemusel smutnit, protože všechny děti si mohly opravdový kroj vyzkoušet. Za doprovodu lidových písní si děti v krojích zatančily a zazpívaly.

Fotogalerie