Přerušení provozu mateřských škol 29. září 2023

Dne 29.09.2023 bude přerušena činnost obou pracovišť mateřské školy, školní družiny a školní jídelny z provozně-organizačních důvodů - účast zaměstnanců školy na dalším vzdělávání pracovníků.