Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolímu vzdělávání od 1. 9. 2023

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se dostavilo celkem 47 uchazečů. Počet volných míst na obou pracovištích mateřské školy je celkem 32. Přijato tak bylo celkem 32 uchazečů.

D0XHYMS2023001XXRY09HNLU
DW9K9O8C165C05YEJVGK
GARAD7VCWHQNEJSBYRKH
N5G35837AKJX10P0R5OA
U7LUY6WAX0CFRQYU6KN7
3R82P2GADVJF82W1F3FU
24U53VWRN3Y0QCMA33Q3
MS20230054503BK3SB4XJLR0

Pokud se podaří otevřít přípravnou třídu budou nepřijatí zájemci osloveni o zájem nastoupit k předškolnímu vzdělávání v následujícím období, neboť by mělo dojít k uvolnění míst v mateřské škole dle počtu dětí přijatých do přípravné třídy. Děkujeme za pochopení.