Přípravná třída základní školy od září 2023

Vážení spoluobčané,

ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Svatobořice-Mistřín chceme od září 2023 otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky a děti předškolní. K přijetí je potřeba doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

Režim v přípravné třídě je velmi podobný režimu v mateřské škole. Děti se formou her a různých činností připravují v menším kolektivu na nástup do základní školy. Přípravná třída pomáhá dětem rozvíjet oblasti grafomotorické, logopedické i sociální. Výsledky ukazují, že absolvování přípravné třídy má pozitivní dopad na vzdělávání dětí v základní škole a děti přicházejí mnohem více motivovány.

Režim přípravné třídy: Děti přicházejí v ranních hodinách do ranní družiny a po jejím skončení plynule přechází do režimu přípravné třídy. Odpoledne pak plynule přecházejí zpět do režimu školní družiny.  V doě práce nesedí pouze v lavicích, ale v rámci výuky provádějí různé aktivity, včetně aktivit pohybových a možného pobytu venku.

Pro školní rok 2023/2024 počítáme s tím, že by do přípravné třídy nastoupila jako učitelka paní učitelka Milena Macháčková, která je zkušenou učitelkou v mateřské škole s dobrými výsledky při práci s dětmi předškolními.

Níže v příloze přikládáme přihlášku do přípravné třídy. Pokud tedy uvažujete o přípravné třídě, pak si ji stáhněte a doručte na vedení školy do konce května 2023. Je potřeba také dodat doporučení o odkladu z poradenského zařízení - bylo odevzdáno u zápisu do 1. třídy. Doporučení je nutné u dětí, kteří jsou předškoláci - mají poslední rok docházky v mateřské škole před nástupem do 1. třídy. Současně prosím o potvrzení zájmu z předstihem, tj. před koncem května na e-mail: masek@zssvatoborice-mistrin.cz s předmětem zprávy: přípravka.

Děkuji.

Soubory