Plavání úspěšně za námi! (MŠ Svatobořice)

Ve čtvrtek 9. března zakončily děti 10. lekcí kurz plavání v Krytém bazéně v Hodoníně. Paní učitelky jim na rozloučenou připravily zábavný a pestrý program. Děti soutěžily a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Byly pochváleny za obrovské pokroky, které od první lekce zvládly a bylo jim doporučeno, aby v plavání pokračovaly i nadále. Děti si plavecké čtvrtky velmi užívaly, a proto byly smutné, že už je konec. Za odměnu obdržely plavecké vysvědčení, samolepky a “tetovačky”. Co ale k plavání v kryťáku odjakživa neodmyslitelně patří? Před odjezdem si maximálně spokojené vychutnávaly tradiční párek v rohlíku se slovy: "To bylo to nejlepší plavání!” 😃

Fotogalerie