Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín okres Hodonín, příspěvková organizace podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

stanoví

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 ve výši 200,- Kč měsíčně na jedno dítě,

pro děti, kde je dohodnuta polodenní docházka do mateřské školy a pro předškolní vzdělávání v režimu „dalšího dítěte“ dle školského zákona, je stanovena pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 částka ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz, tj. částka ve výši 130,- Kč měsíčně.

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání školné neplatí. 

Odkaz na přílohu směrnice